HIER ONDER VIND JE DE VISUAL FM - SERIOUS INTERNET RADIO HTTPS WEB PLAYER:
BELOW YOU FIND THE VISUAL FM - SERIOUS INTERNET RADIO HTTPS WEB PLAYER:

Laat daze pagina open staan in je web browser (anders stopt de stream)
Leave this page open in your web browser (otherwise the stream will stop)

Speelt Nu Op, Now Playing On Visual FM - Serious Internet Radio:
Bezig met laden, Loading ...
Klik op de play knop om de stream te starten en als je de stream wil pauzeren klik er dan weer op.
En als je de stream wilt mute klik dan op het speakertje en om weer te unmute klik er dan weer op.
En het volume van de stream regel je met het schuifje er naast tot het gewenste volumeniveau.

Click the play button to start the stream and if you want to pause the stream, click it again.
And if you want to mute the stream, click on the speaker and to unmute click on it again.
And you can adjust the volume of the stream with the slider next to it to the desired volume level.